฿199.00บาท
ต่อ 1 ปี
N1 Plan

 • 450 MB SSD Storage

 • 10 GB Bandwith / เดือน

 • 1 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases


฿299.00บาท
ต่อ 1 ปี
N2 Plan

 • 750 MB SSD Storage

 • 20 GB Bandwith / เดือน

 • 1 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases


฿499.00บาท
ต่อ 1 ปี
N3 Plan

 • 1.3 GB SSD Storage

 • 100 GB Bandwith / เดือน

 • 2 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases


฿349.50บาท
ต่อ 6 เดือน
N4 Plan

 • 1.7 GB SSD Storage

 • 220 GB Bandwith / เดือน

 • 3 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 2 ปี)


฿224.75บาท
ต่อ 3 เดือน
N5 Plan

 • 2.5 GB SSD Storage

 • 350 GB Bandwith / เดือน

 • 4 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 2 ปี)


฿599.50บาท
ต่อ 6 เดือน
N6 Plan

 • 3.5 GB SSD Storage

 • Unlimited GB Bandwith / เดือน

 • 5 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 2 ปี)


฿749.50บาท
ต่อ 6 เดือน
N7 Plan

 • 5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • 7 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)


฿624.75บาท
ต่อ 3 เดือน
N8 Plan

 • 10 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • 7 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)


฿874.75บาท
ต่อ 3 เดือน
N9 Plan

 • 15 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • 20 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)