฿154.00บาท
ต่อเดือน
G Suite Basic Email by Google
 • พื้นที่อีเมล 30GB

 • รองรับ Gmail

 • รองรับ ปฏิทิน Google

 • รองรับ Google Plus

 • รองรับ Google Hang out

 • รองรับ Google Drive

 • รองรับ Google Cloud Search

 • ฿3650.00บาท
  ต่อ 1 ปี
  G Suite Business Email by Google
 • พื้นที่อีเมล ไม่จำกัดหรือไม่เกิน 1 TB หากผู้ใช้งานไม่ถึง 5 ผู้ใช้งาน

 • รองรับ Gmail

 • รองรับ ปฏิทิน Google

 • รองรับ Google Plus

 • รองรับ Google Hang out

 • รองรับ Google Drive

 • รองรับ Google Cloud Search