บริการ G Suite

G Suite Basic Email by Google

 • พื้นที่อีเมล 30GB

 • รองรับ Gmail

 • รองรับ ปฏิทิน Google

 • รองรับ Google Plus

 • รองรับ Google Hang out

 • รองรับ Google Drive

 • รองรับ Google Cloud Search

  G Suite Business Email by Google

 • พื้นที่อีเมล ไม่จำกัดหรือไม่เกิน 1 TB หากผู้ใช้งานไม่ถึง 5 ผู้ใช้งาน

 • รองรับ Gmail

 • รองรับ ปฏิทิน Google

 • รองรับ Google Plus

 • รองรับ Google Hang out

 • รองรับ Google Drive

 • รองรับ Google Cloud Search

  G Suite Enterprise Email by Google

 • พื้นที่อีเมล ไม่จำกัดหรือไม่เกิน 1 TB หากผู้ใช้งานไม่ถึง 5 ผู้ใช้งาน

 • รองรับ Gmail

 • รองรับ ปฏิทิน Google

 • รองรับ Google Plus

 • รองรับ Google Hang out

 • รองรับ Google Drive

 • รองรับ Google Cloud Search

 • Cloud Identity Premium