฿3650.00บาท
ต่อ 1 ปี
G Suite Business Email by Google
  • พื้นที่อีเมล ไม่จำกัดหรือไม่เกิน 1 TB หากผู้ใช้งานไม่ถึง 5 ผู้ใช้งาน

  • รองรับ Gmail

  • รองรับ ปฏิทิน Google

  • รองรับ Google Plus

  • รองรับ Google Hang out

  • รองรับ Google Drive

  • รองรับ Google Cloud Search