เริ่มจาก
฿200.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 1GB
1 GB / 1 CPU
25GB SSD disk
1 TB transfer
เริ่มจาก
฿420.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 2GB CPU 1Cores
2 GB / 1 CPU
50GB SSD disk
1 TB transfer
เริ่มจาก
฿610.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 2GB
2 GB / 2 CPUs
60 GB SSD disk
3 TB transfer
เริ่มจาก
฿815.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 4GB
4 GB / 2 CPUs
80 GB SSD disk
4 TB transfer
เริ่มจาก
฿1630.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 8GB
8 GB / 4 CPUs
160 GB SSD disk
5 TB transfer
เริ่มจาก
฿3260.00บาท
ต่อเดือน
VPS INTER 16GB
16 GB / 8 CPUs
320 GB SSD disk
6 TB transfer