฿1900.00บาท

RD1 Plan
ชำระเงินครั้งแรกของการสมัคร 1,900 บาท
ครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินของการเติมเงิน
฿3900.00บาท

RD2 Plan
ชำระเงินครั้งแรกของการสมัคร 3,900 บาท
ครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินของการเติมเงิน
฿5900.00บาท

RD3 Plan
ชำระเงินครั้งแรกของการสมัคร 5,900 บาท
ครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินของการเติมเงิน