฿500.00บาท
ต่อ 1 ปี
Basic Plan SiteLock
-Scan 25 Pages
-Daily Malware Scan
-การสแกนและกำจัดอัตโนมัติ
-แจ้งเตือนเมื่อถูกโจมตี
-ระบบป้องกันการโจมตี
-เพิ่มความเร็วเว็บไซต์
-ผลดีต่ออันดับ SEO
฿1350.00บาท
ต่อ 1 ปี
Professional Plan SiteLock
-Scan 100 Pages
-Daily Malware Scan
-การสแกนและกำจัดอัตโนมัติ
-แจ้งเตือนเมื่อถูกโจมตี
-ระบบป้องกันการโจมตี
-เพิ่มความเร็วเว็บไซต์
-ผลดีต่ออันดับ SEO
-FTP Scan
฿1780.00บาท
ต่อ 1 ปี
Premium Plan SiteLock
-Scan 500 Pages
-Daily Malware Scan
-การสแกนและกำจัดอัตโนมัติ
-แจ้งเตือนเมื่อถูกโจมตี
-ระบบป้องกันการโจมตี
-เพิ่มความเร็วเว็บไซต์
-ผลดีต่ออันดับ SEO
-FTP Scan
฿5800.00บาท
ต่อ 1 ปี
Enterprise Plan SiteLock
-Scan 2,500 Pages
-Daily Malware Scan
-การสแกนและกำจัดอัตโนมัติ
-แจ้งเตือนเมื่อถูกโจมตี
-ระบบป้องกันการโจมตี
-เพิ่มความเร็วเว็บไซต์
-ผลดีต่ออันดับ SEO
-FTP Scan