฿300.00บาท
ต่อ 6 เดือน
Basic Plan Cloud Backup
-พื้นที่สำรองข้อมูล 1 GB
-สำรองข้อมูลได้ 5 เว็บไซต์
-สำรองโดยอัตโนมัติ
-ข้อมูลไม่มีวันหาย
-กู้คืนจากจุดใดก็ได้
฿720.00บาท
ต่อ 6 เดือน
Professional Plan Cloud Backup
-พื้นที่สำรองข้อมูล 5 GB
-สำรองข้อมูลได้ 10 เว็บไซต์
-สำรองโดยอัตโนมัติ
-ข้อมูลไม่มีวันหาย
-กู้คืนจากจุดใดก็ได้
฿990.00บาท
ต่อ 6 เดือน
Premium Plan Cloud Backup
-พื้นที่สำรองข้อมูล 10 GB
-สำรองข้อมูลได้ 25 เว็บไซต์
-สำรองโดยอัตโนมัติ
-ข้อมูลไม่มีวันหาย
-กู้คืนจากจุดใดก็ได้
฿1860.00บาท
ต่อ 6 เดือน
Enterprise Plan Cloud Backup
-พื้นที่สำรองข้อมูล 25 GB
-สำรองข้อมูลได้ 100 เว็บไซต์
-สำรองโดยอัตโนมัติ
-ข้อมูลไม่มีวันหาย
-กู้คืนจากจุดใดก็ได้