เพื่อ WordPress โดยเฉพาะ

WP1 Plan


 • 5 GB SSD Storage

 • 1.5 GB Available RAM 

 • 2 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมน

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)

 • ชำระเงินรายปี ลด 10%


WP2 Plan


 • 8 GB SSD Storage

 • 2 GB Available RAM 

 • 3 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมน

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)

 • ชำระเงินรายปี ลด 10%


WP3 Plan


 • 12 GB SSD Storage

 • 3 GB Available RAM 

 • 4 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมน

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)

 • ชำระเงินรายปี ลด 10%


WP4 Plan


 • 17 GB SSD Storage

 • 4 GB Available RAM 

 • 4 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมน

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)

 • ชำระเงินรายปี ลด 10%