฿199.00บาท
ต่อ 1 ปี
U1 Plan

 • 400 MB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 1 Databases


฿299.00บาท
ต่อ 1 ปี
U2 Plan

 • 700 MB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 1 Databases


฿249.50บาท
ต่อ 6 เดือน
U3 Plan

 • 1 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 5 Databases


฿449.50บาท
ต่อ 6 เดือน
U4 Plan

 • 2 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 10 Databases


฿374.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U5 Plan

 • 4.5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 15 Databases


฿624.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U6 Plan

 • 9 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 20 Databases


฿874.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U7 Plan

 • 13.5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 20 Databases