เริ่มจาก
฿99.50บาท
ต่อ 6 เดือน
U1 Plan

 • 400 MB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 1 Databases


เริ่มจาก
฿149.50บาท
ต่อ 6 เดือน
U2 Plan

 • 700 MB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 1 Databases


เริ่มจาก
฿249.50บาท
ต่อ 6 เดือน
U3 Plan

 • 1 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 5 Databases


เริ่มจาก
฿224.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U4 Plan

 • 2 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 10 Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 2 ปี)


เริ่มจาก
฿374.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U5 Plan

 • 4.5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 15 Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)


เริ่มจาก
฿624.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U6 Plan

 • 9 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 20 Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)


เริ่มจาก
฿874.75บาท
ต่อ 3 เดือน
U7 Plan

 • 13.5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Sub domain

 • 20 Databases

 • ฟรีโดเมน .com(ชำระเงิน 1 ปี)