เริ่มจาก
฿265.00บาท
ต่อเดือน
WP5 Plan

 • 5 GB SSD Storage

 • 2 GB Available RAM 

 • 2 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • 1 Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • Integrated Caching & CDN


เริ่มจาก
฿300.00บาท
ต่อเดือน
WP6 Plan

 • 18 GB SSD Storage

 • 4 GB Available RAM 

 • 4 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • 2 Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • Integrated Caching & CDN


เริ่มจาก
฿350.00บาท
ต่อเดือน
WP7 Plan

 • 38 GB SSD Storage

 • 6 GB Available RAM 

 • 6 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • 2 Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • Integrated Caching & CDN


เริ่มจาก
฿400.00บาท
ต่อเดือน
WP8 Plan

 • 40 GB SSD Storage

 • 6 GB Available RAM 

 • 6 Cores Available CPU

 • Unlimited Bandwith

 • 5 Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Databases

 • Integrated Caching & CDN