฿1680.00บาท
ต่อ 1 ปี
ASW 1 Plan

 • Unmetered Storage

 • Unmetered Bandwith / เดือน

 • 1 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases


฿1440.00บาท
ต่อ 6 เดือน
ASW 2 Plan

 • Unmetered Storage

 • Unmetered Bandwith / เดือน

 • 5 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases


฿1794.00บาท
ต่อ 6 เดือน
ASW 3 Plan

 • Unmetered Storage

 • Unmetered Bandwith / เดือน

 • 10 Domains

 • Unlimited Sub domain

 • Unlimited Databases