฿480.00บาท
ต่อเดือน
V1 Plan

 • 20 GB SSD Disk Space

 • Unlimited Bandwidth

 • 1 GB Guaranteed Memory

 • Centos 64bit

 • Free Centos Web Panel

 • ฟรีค่าดูแลเซิฟเวอร์และให้คำแนะนำ

 • ชำระค่าบริการ 6 เดือน ลด 5%

 • ชำระค่าบริการ 12 เดือน ลด 10%


฿780.00บาท
ต่อเดือน
V2 Plan

 • 50 GB SSD Disk Space

 • Unlimited Bandwidth

 • 2 GB Guaranteed Memory

 • Centos 64bit

 • Free Centos Web Panel

 • ฟรีค่าดูแลเซิฟเวอร์และให้คำแนะนำ

 • ชำระค่าบริการ 6 เดือน ลด 5%

 • ชำระค่าบริการ 12 เดือน ลด 10%


฿2580.00บาท
ต่อเดือน
V3 Plan

 • 250 GB SSD Disk Space

 • Unlimited Bandwidth

 • 4 GB Guaranteed Memory

 • Centos 64bit

 • Free Centos Web Panel

 • ฟรีค่าดูแลเซิฟเวอร์และให้คำแนะนำ

 • ชำระค่าบริการ 6 เดือน ลด 5%

 • ชำระค่าบริการ 12 เดือน ลด 10%


฿4500.00บาท
ต่อเดือน
V4 Plan

 • 450 GB SSD Disk Space

 • Unlimited Bandwidth

 • 8 GB Guaranteed Memory

 • Centos 64bit

 • Free Centos Web Panel

 • ฟรีค่าดูแลเซิฟเวอร์และให้คำแนะนำ

 • ชำระค่าบริการ 6 เดือน ลด 5%

 • ชำระค่าบริการ 12 เดือน ลด 10%