เรียนลูกค้า

เนื่องจาก registrar .info มีการแจ้งปรับราคาใหม่ส่งผลให้ต้นทุนราคาทั่วโลกสูงขึ้น นกโฮสติ้งดอทได้พิจารณาปรับราคาเป็น 480บาท/ปี มีผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีผลทำให้ผู้ที่ต่ออายุโดเมน .info หลัง 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ราคาปรับเป็น 480บาท/ปี 

สำหรับผู้ที่จดทะเบียนใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะยังได้ราคาเดิมปกติครับ

ด้วยความนับถือ

Nokhosting.comMonday, December 23, 2019« ย้อนกลับ