การอัพโหลดไฟล์ Upload File

การอัพโหลดเว็บไซต์ ให้วางไฟล์เว็บไซต์ไว้ในโำฟลเดอร์นี้

 

/domains/your-domain.com/public_html/

(*เวลาใช้งานจริง your-domain.com จะเป็นชื่อโดเมนเนมที่ใช้กับโฮสติ้ง)

 

 

หน้าแรกของเว็บไซต์

  • หน้าแรกของเว็บไซต์ จะต้องตั้งชื่อเป็น index.htmlindex.htm หรือ index.php โดยวางไว้ที่โฟลเดอร์ public_html ลักษณะนี้ /domains/your-domain.com/public_html/index.html
  • ในกรณีที่ต้องการให้ไฟล์หน้าแรกเป็นไฟล์ชื่ออื่นๆ แทน สามารถใช้คำสั่งของไฟล์ .htaccess สำหรับตั้งได้ว่าจะใช้ไฟล์หน้าแรกเป็นชื่ออะไร โดยใช้คำสั่ง DirectoryIndex.
  • ถ้าโฮสติ้งไม่มีไฟล์หน้าแรก เวลาเปิดเว็บโดยไม่ระบุชื่อไฟล์ลงใน URL โฮสติ้งจะแสดงหน้า Forbidden.
 

 

ข้อควรปฏิบัติ และสิ่งที่ควรทราบ

  • หน้าแรกของเว็บไซต์ จะต้องตั้งชื่อเป็น index.htmlindex.htm หรือ index.php โดยวางไว้ที่โฟลเดอร์ public_html ลักษณะนี้ /domains/your-domain.com/public_html/index.html
  • ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ถ้าชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยจะไม่สามารถแสดงผลได้ (ถ้ามีไฟล์ชื่อภาษาไทยจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้หมดก่อน)
  • ระบบชื่อไฟล์บนโฮสติ้ง เป็นแบบ Case-sensitive คือ ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าแตกต่างกัน (ถ้าระบบชื่อไฟล์ของ Windows จะเป็น Case-insensitive)
  • ให้อัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ไว้ในโฟลเดอร์ public_html
  • ห้ามลบ ไฟล์และโฟลเดอร์บนโฮสติ้ง ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ public_html (ถ้าลบจะทำให้การทำงานของโฮสติ้งมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้)

 

 

  • 2 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin

    Domain Setup Site Summary / Statistics / Logs Change Password FTP Management Login...

วิธีการติดตั้ง CMS ด้วย Installatron

Installatron เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง CMS ต่างๆได้มากกว่า 60 กว่า ชนิด...

การย้ายโฮสติ้ง Tranfer Hosting

  1. Backup ไฟล์เว็บไซต์ ทำการ Backup File ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยใช้ FTP...

วิธีติดตั้ง CMS Joomla

  Joomla เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ที่เป็นที่นิยมมาก ใช้งานง่าย...

วิธีการ redirect เว็บไซด์ด้วย .htaccess

เอกสารนี้จะช่วยอธิบายวิธีการสร้างไฟล์ .htaccess เพื่อทำการ redirect หน้าเว็บไซด์ของคุณ 1....