ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • 0 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถหักภาษี ณ...

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

ดาว์นโหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองดังนี้...