การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

ดาว์นโหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองดังนี้ https://member.nokhosting.com/index.php/knowledgebase/118/--Receipt-Note.html


การจัดส่ง รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตัวจริงไปให้ทางไปรษณีย์
คิดค่าจัดส่ง 30 บาท แบบลงทะเบียน รวม Vat เรียบร้อย
โดยระบุ ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์อย่างละเอียดมายัง อีเมล support@nokhosting.com

หมายเหตุ: กรณีที่ค่าบริการรวม 1,000.00 บาทขึ้นไป. ไม่คิดค่าจัดส่งเอกสาร (ฟรี)
  • 1 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถหักภาษี ณ...