บทความ

 CentOS ตั้งเวลาประเทศไทย และใช้ระบบ Sync เวลาให้ตรงตลอด

1. ตั้งค่าให้ใช้ Timezone เป็น Asia/Bangkok ด้วยคำสั้งนี้ 1 cp...

 Linux CentOS คำสั่งตรวจสอบ Inodes ในระบบทั้งหมด

Inodes คือ จำนวนไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Linux นับเป็น 1 ไฟล์ = 1 Inodes...

 การแก้ไข ขนาดอัปโหลดสูงสุดใน php.ini

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: file_name" has failed to upload due to an error - This file exceeds the...

 คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )  ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ...

 คำสั่งขั้นสูง LINUX และ UNIX (ขั้นสูง)

คำสั่งขั้นสูง LINUX และ UNIX  1.1 คำสั่ง ls : ใช้แสดงรายชื่อแฟ้มทั้งหมดใน home directory...

 คำสั่งในการตรวจสอบ CPU, RAM และความจุ Hard Disk

# cat /proc/cpuinfo ดูหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) # cat /proc/meminfo ดูหน่วยความจำ (RAM) # free...

 ติดตั้ง Anti DDOS Attack สำหรับ DirectAdmin

# cd /usr/local/directadmin/custombuild # wget...

 รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ คำสั่ง chmod : : :...

 วิธีตรวจสอบว่า Server โดนโจมตีหรือไม่

การตรวจสอบว่าเราถูกโจมตีหรือไม่ผ่านคำสั่ง netstat การใช้ netstat ตรวจสอบการถูกยิงด้วย syn...

 วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS

วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS#yum -y update#yum install -y setuptool