บทความ

 Child Name Servers

  วิธีสร้าง Child Name Servers   ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่...

 Domain Secret

Domain Secret คือ รหัสที่ใช้สำหรับย้ายโดเมนเนมออกไปที่ Registrar อื่นๆ. บางที่จะเรียกว่า Auth...

 Email Forwarding

Domain Secret คือ รหัสที่ใช้สำหรับย้ายโดเมนเนมออกไปที่ Registrar อื่นๆ. บางที่จะเรียกว่า Auth...

 Modify Contact

  Domain's Contact ของ Directi จะประกอบไปด้วย   Registrant (ผู้ถือครอง) Technical Billing...

 Name Servers

  วิธีตั้ง Name Servers   ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่...

 Privacy Protection

  Privacy Protection เป็น Feature ที่จะซ่อนข้อมูลผู้ถือครองโดเมนเนมของคุณจาก whois...

 Theft Protection

    Theft Protection เป็น Feature ที่จะช่วยป้องกันโดเมนเนมของคุณถูกขโมย หลักการคือ ถ้าเปิด...

 การ Forwarding OnlineNIC (เฉพาะโดเมนภาษาไทย)

หากลูกค้าต้องการจะทำการ (forward domain ภาษาไทย) ของท่านไปยังเว็บไซต์หรือที่อื่น...

 การชี้โดเมน NAME SERVER ไปยังโฮสติ้ง

  1.ล็อกอินเข้าระบบสมาชิกของเรา https://www.nokhosting.com/member/clientarea.php...

 การย้ายโดเมนเนม .th

ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม ที่เมนู ดาวน์โหลด ให้เตรียมเอกสารให้ครบ...

 ขั้นตอนการย้ายโดเมน Tranfer Domain

การย้ายโดเมนเนม มี 2 แบบ คือ 1.Transfer Reseller คือ การเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการโดเมน...

 วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน Domain Life

  วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมนจะมีอยู่ 5 ช่วงด้วยกัน คือ   ช่วงที่ 1 Active 1-60 Days...

 วิธีการย้ายโดเมนเนมมาจดกับเรา Move services

ในกรณีที่โดเมนเนมของคุณ Registrar คือ ResellerClub คุณสามารถสั่ง Move Service...

 วิธีการเลือกชื่อโดเมนเนม How

ชื่อโดเมนเป็นสิ่งที่สื่อได้ถึงบริษัทของคุณ หรือเว็บของคุณ...

 วิธีจดโดเมนภาษาไทย Th domain

(รองรับนามสกุล .com, .net เท่านั้น) จดโดเมน IDN จดโดเมนภาษาไทย ชื่อเว็บไทย (เช่น....

 วิธีจัดการ DNS สำหรับโดเมน

1.ล็อกอินเข้าระบบสมาชิกของเรา https://member.nokhosting.com/clientarea.php 2.คลิกเลือกเมนู โดเมน...

 วิธีสร้าง Domain Forwarding

1. ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่ http://cpdomain.nokhosting.com/customer 2.Jump to...

 เช็คว่าโดเมนของท่านจดกับ Registrar อะไร

1. ให้ไปที่ Domain Checker ใส่ชื่อโดเมนเนมของท่านแล้วคลิกปุ่ม submit ตามตัวอย่างในภาพ...

 เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .TH

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับการจดโดเมน .th จะมีเงื่อนไขที่พิเศษกว่าโดเมนสกุลอื่นๆ...