วิธีการ redirect เว็บไซด์ด้วย .htaccess

เอกสารนี้จะช่วยอธิบายวิธีการสร้างไฟล์ .htaccess เพื่อทำการ redirect หน้าเว็บไซด์ของคุณ

1. สร้าง Textfile เปล่าด้วย Text Editor เช่น Notepad และทำการ Save as เป็นชื่อ htaccess.txt

2. ทำการแก้ไขไฟล์ htaccess.txt

Redirect ทั้งหน้าเว็บเพ็จไปยัง URL อื่น

Redirect 301 / http://www.hostmanager.in.th


Redirect index.html ไปยัง Sub Folder ที่ต้องการ

Redirect /index.html http://hh.com/newdirectory/


Redirect ไฟล์เก่า ไปยังไฟล์ใหม่

Redirect /olddirectory/oldfile.html http://hh.com/newdirectory/newfile.html


Redirect ไปยังหน้า Index ที่ต้องการ

DirectoryIndex index.html


Redirect User ให้เข้าเว็บไซด์โดยไม่ให้มี www นำหน้า

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://hh.com/$1 [L,R=301]


Redirect User ให้เข้าเว็บไซด์โดยบังคับให้มี www นำหน้า

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hh.com/$1 [L,R=301]


Redirect User เพิ่อให้บังคับใช้ SSL

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/$1 [R,L]


Redirect User สำหรับใช้ www ที่เป็น http:// และ https://

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hh.com/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 443
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/$1 [L,R=301]

 

Redirect User เพื่ิอบังคับใช้ https:// ในบาง Folder

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} somefolder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/somefolder/$1 [R,L]

 

3. ทำการ Upload File ไปยัง server ของคุณโดยให้ทำการ Rename ชื่อไฟล์ไปเป็น .htaccess

 

  • 0 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

การอัพโหลดไฟล์ Upload File

การอัพโหลดเว็บไซต์ ให้วางไฟล์เว็บไซต์ไว้ในโำฟลเดอร์นี้   /domains/your-domain.com/public_html/...

คู่มือการใช้งาน DirectAdmin

    Domain Setup Site Summary / Statistics / Logs Change Password FTP Management Login...

วิธีการติดตั้ง CMS ด้วย Installatron

Installatron เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง CMS ต่างๆได้มากกว่า 60 กว่า ชนิด...

การย้ายโฮสติ้ง Tranfer Hosting

  1. Backup ไฟล์เว็บไซต์ ทำการ Backup File ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยใช้ FTP...

วิธีติดตั้ง CMS Joomla

  Joomla เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ที่เป็นที่นิยมมาก ใช้งานง่าย...