ติดตั้งอีเมล กับ MS Outlook

 

โปรแกรม MS Outlook จะอยู่ในชุด Ms Office xp ขึ้นไป เมื่อเราทำ
การติดตั้งโปรแกรมและทำการเปิดโปรแกรม MS Outlook จะปรากฏตามรูป
ด้านล่าง
รูปที่. 1
 
ขั้นตอนในการเพิ่ม email account เข้าไปไว้ในโปรแกรม Ms Outlook
มีขันตอนดังนี้
 
1. คลิกที่เมนู เครื่องมือ --> บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้ทำการเลื่อที่หัวข้อ
เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่แล้วกดปุ่มถัดไป ตามรูปที่.2
 
รูปที่. 2
 
รูปที่. 3
 
 
2. ในหัวข้อ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ POP3 แล้วทำการ
กดปุ่ม ถัดไป
 
รูปที่. 4
 
3. ในหัวข้อ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเมล (POP3) ให้ทำการใส่ค่าต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
 
3.1. ชื่อของคุณ : username@youdomain.com
(username@yourdomain.com คือชื่อ email ของคุณ)
ที่อยู่อีเมล : username@youdomain.com
 
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) : mail.youdomain.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : mail.youdomain.com
 
ชื่อผู้ใช้ : username@youdomain.com
รหัสผ่าน : ใส่ตามที่ตั้งไว้ในระบบ control panel
 
3.2. เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 3.1 เรียบร้อยให้ทำการกดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม
ให้เลิอกที่แทบ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ทำการเช็คเครื่องหมายถูกที่หน้า
 
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
 
ตามรูปที่.6 แล้วกดปุ่ม ตกลง
 
รูปที่. 6
 
4. เมื่อทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว คราวนี้เราจะทำการทดสอบการตั้ง
ค่าว่าถูกต้องหรือเปล่า ให้ทำการกดปุ่ม ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้...
 
รูปที่. 7
 
เมื่อกดปุ่มแล้วจะปรากฏ หน้าต่าง ตามรูปด้านล่าง เพื่อแสดงสถานะของ
email account ที่เราทำการตั้ง หากเราตั้งค่าถูกต้องจะมีสถานะ เครื่องหมาย
ถูก อยู่หน้าสิ่งที่ทำการทดสอบ หากมี เครื่องหมายกากบาท เกิดขึ้นที่ การทด
สอบไหน ให้กลับไปเช็คว่าเราได้ทำการผิดพลาดที่ขั้นตอนไหน เมื่อตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับมาทำการทดสอบอีกรอบ
 
รูปที่. 8
  • 0 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัคร G Suite Email by Google

บริการที่เกี่ยวข้อง Email by G Suite...

วิธีสร้าง G Suite Email by Google

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก https://member.nokhosting.com/2.คลิกเมนูโฮสติ้งของฉัน...

วิธีสั่งซื้ออีเมลเพิ่มภายในโดเมนเดิม Email by G Suite

วิธีสร้าง Email by Google Suite การเพิ่มอีเมลใช้งานจะคิดอัตราคา 1,600บาท/ปี หรือ 4.38บาท/วัน...

วิธีการยืนยันโดเมน G Suite Email by Google

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ https://admin.google.com/2.คลิก VERIFY DOMAIN 3.คลิกเลือก Other  4.คลิกเลือก...

ตั้งค่า DNS สำหรับ G Suite

สำหรับบริการ G Suite ทางเรามีบริการติดตั้งฟรี...