การย้ายโดเมนเนม .th

  1. ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม ที่เมนู ดาวน์โหลด
  2. ให้เตรียมเอกสารให้ครบ ตามเงื่อนไขที่ระบุของเอกสารย้าย
  3. ไปยังเมนู ย้ายโดเมน หลังย้ายเสร็จ อายุโดเมนจะเพิ่มจากวันหมดอายุเดิมไปอีก 1 ปี
  4. ชำระเงิน วิธีการชำระเงิน
  5. แจ้งชำระเงิน พร้อมแนบไฟล์เอกสารการย้ายโดเมนมาด้วย
  6. รอรับอีเมลแจ้งกลับจากทีมงานนกโฮสติ้งดอทคอม สามารถย้ายโดเมนเรียบร้อยภายใน 24 ชม.
  • 0 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Child Name Servers

  วิธีสร้าง Child Name Servers   ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่...

Modify Contact

  Domain's Contact ของ Directi จะประกอบไปด้วย   Registrant (ผู้ถือครอง) Technical Billing...

Name Servers

  วิธีตั้ง Name Servers   ล๊อคอินเข้าคอนโทรลพาแนลของ Directi ที่...

Domain Secret

Domain Secret คือ รหัสที่ใช้สำหรับย้ายโดเมนเนมออกไปที่ Registrar อื่นๆ. บางที่จะเรียกว่า Auth...

Email Forwarding

Domain Secret คือ รหัสที่ใช้สำหรับย้ายโดเมนเนมออกไปที่ Registrar อื่นๆ. บางที่จะเรียกว่า Auth...