Unmetered คืออะไร?

รายละเอียดดังกล่าวถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ Hostgator! มีผลเกี่ยวกับบริการ Hosting by Hostgator

Unmetered คืออะไร?

พื้นที่เว็บไซต์ และ การรับส่งข้อมูล/เดือน ถูกกำหนดเป็น Unmetered หมายความว่าไม่มีการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ Hostgator จะคำนึงถึงผู้ใช้งานโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานใดจะไม่กระทบต่อผู้ใช้งานอื่นๆและเซิฟเวอร์ ตามนโยบายข้อตกลงการใช้งานของ Hostgator

ถ้าฉันใช้เกินกว่าจะทำอย่างไร?
ทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้คุุณลดปริมาณการใช้งานในส่วนที่มีผลกระทบโดยรวม โปรดอย่ากังวลใดๆ

  • Hostgator, Unmetered
  • 0 ผู้ใช้พบข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Inode Limits คืออะไร?

รายละเอียดดังกล่าวถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ Hostgator! มีผลเกี่ยวกับบริการ Hosting by Hostgatorขีด...