เพื่อ WordPress โดยเฉพาะ

Show Menu

WP-1

฿1299.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 5 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้
Popular

WP-2

฿1799.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 10 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้

WP-3

฿2299.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 15 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้

WP-4

฿2799.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 20 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้

WP-5

฿3799.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 30 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้

WP-6

฿4799.00บาท

ต่อ 1 ปี


 • 40 GB SSD Storage

 • Unlimited Bandwith

 • Unlimited Domains

 • Unlimited Databases

 • Unlimited Email

 • Unlimited Email

 • Litespeed Server โหลดเร็วกว่าเดิม

 • WordPress โหลดเร็วกว่าเดิม

 • ฟรี Comodo SSL ทุกโดเมนและทุกซับโดเมนสั่งซื้อเดี๋ยวนี้